Regulamin Konkursu Ho Ho Ho

I Postanowienia ogólne  Konkurs Ho Ho Ho – organizowany przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl, którego zasady określa niniejszy regulamin.  Organizator – organizator Konkursu Stowarzyszenie Pakuj Plecak  Regulamin – niniejszy regulamin.  Uczestnik – osoby fizyczne, które przystąpiły do Konkursu organizowanego przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/pakujplecakpl  Zwycięzca – uczestnik, który wykona poprawnie zadanie konkursowe i zostanie wyłoniony […]