Gruzja

„Góry, wino i chinkali” – Wakacyjna wyprawa do Gruzji

Cena4400zł/os.
25 czerwca - 5 lipca 2022

Mała grupa: max. 12 osób
Nocleg w winnicy
Pokaz lepienia chinkali
Doświadczona przewodnik