Gruzja

Gruzja: Wakacyjna wędrówka po wioskach Tuszetii – poznaj magię gościnnego Kaukazu

Cena4200PLN+ 250USD/os.
3 - 13 lipca 2023

Mała grupa: max. 12 osób
Nocleg w winnicy
Pokaz lepienia chinkali
Doświadczona przewodnik

Proceed Booking